Acreditari

  • Declaratia de impartialitate a Managementulu pdf
  • Declaratie privind evitarea conflictelor de interese pdf
  • Politica referitoare la calitate pdf
  • Certificatul de Acreditare si Anexa se pot consulta pe site-ul RENAR :: RO la sectiunea OEC Acreditate

Atenție!
Programări online NU se pot efectua pentru biletele de trimitere decontate CNAS, conform normelor de Aplicare a Contractului Cadru cu CNAS.