Termeni si conditii

Conţinutul website-ului www.dentanet.ro (denumit în continuare site) este proprietatea exclusivă a entităţii S.C. DENTANET LAB S.R.L

SC DENTANET LAB SRL deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulaţie contrară. Drepturile SC DENTANET LAB SRL sunt protejate de legislaţia română în vigoare. Site-urile sunt portale web de prezentare a serviciilor oferite, coţinând şi o secţiune de informaţii medicale realizate de personal cu studii medicale şi o platformă de verificare a rezultatelor medicale online. Prin completarea formularelor puse la dispoziţia vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări şi informaţii suplimentare cu privire la serviciile oferite de SC DENTANET LAB SRL şi pot formula sugestii sau reclamaţii.

Accesul utilizatorilor la serviciul REZULTATE se face cu ajutorul CNP-ului si a codului primit de la receptia laboratorului de analize medicale in momentul in care clientul/pacientul se prezinta pentru recoltarea probelor biologice.

SC DENTANET LAB SRL nu este si nu va fi legal responsabil în niciun caz şi pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în site. Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziţie de SC DENTANET LAB SRL, puteţi să vă adresaţi reprezentanţilor acestora fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziţie de către SC DENTANET LAB SRL, la secţiunile de contact dedicate.

Totodată, SC DENTANET LAB SRL nu este responsabil în nicio măsură de conţinutul furnizat de terţe persoane, de conţinutul secţiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.

Niciunul dintre materialele care alcătuiesc conţinutul acestor site-uri nu constituie o ofertă fermă de a contracta şi cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui serviciu medical sau de asigurare.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără a menţiona sursa prin link direct către aceasta.

SC DENTANET LAB SRL îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului. Totodată, SC DENTANET LAB SRL îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut din site.

Utilizatorii pot folosi conţinutul site-urilor doar pentru uzul personal şi niciuna dintre acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii acordului prealabil scris al SC DENTANET LAB SRL: Îndepartarea sau alterarea conţinutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al SC DENTANET LAB SRL asupra conţinutului; Reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial. Orice acţiune sau incercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima SC DENTANET LAB SRL să facă uz de dreptul de a se adresa instanţelor de judecată legal competente pentru sancţionarea unei asemenea fapte. Anumite parti ale conţinutului publicat pe site-uri pot să fie furnizate de câtre terţe persoane cu care site-ul are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului site-ului pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Site-ul nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-ul nu este responsabil de conţinutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

Site-ul www.dentanet.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului etc. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator, etc. Fiind de acord cu prezentul document „Termeni şi condiţii”, utilizatorii îşi asumă în totalitate eventualele riscuri. Confidenţialitatea şi securitatea datelor personale In calitate de operator de date, direct sau prin imputernicitii sai, SC DENTANET LAB S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu principiile si legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii va puteti adresa personalului de la receptie sau ne puteti contacta la adresa de e-mail contact@dentanet.ro . De asemenea, puteti consulta si Politica de confidentialitate pe www.dentanet.ro.

Sugestii şi reclamaţii

Reclamaţiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului SC DENTANET LAB SRL sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispozitie pe pagina de contact, urmând să primiţi un răspuns în termenul prevăzut de lege. O reclamaţie depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume) precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei. Totodată, reclamaţia va trebui să cuprindă cel puţin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax şi adresa de e-mail.

Atenție!
Programări online NU se pot efectua pentru biletele de trimitere decontate CNAS, conform normelor de Aplicare a Contractului Cadru cu CNAS.